"Emocionālās veselības diena" ir pasākums, kas veltīts zināšanu un prasmju apguvei rūpēs par savu emocionālo labsajūtu. Profesionālās darba gaitas nereti saistās ar spriedzi un dažādām grūtībām. Kā saglabāt darba spējas, motivāciju un teicamu emocionālo labsajūtu sarežģītās dzīves situācijās? Tas reizēm ir nopietns izaicinājums. Tomēr lielā mērā atbildība par savu labsajūtu gulstas uz katra cilvēka pleciem.

"Emocionālās veselības diena" norisināsies 25.04.2024. LU Akadēmiskajā centrā, Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīga. 

Pasākums paredzēts LU studentiem un LU darbiniekiem. 

"Emocionālās veselības dienā" piedāvāsim 6 praktiskas nodarbības par dažādām tēmām un metodēm. Nodarbību mērķis ir piedāvāt tās dalībniekiem iespēju praktiski iepazīt dažādus veidus, kā parūpēties par savu emocionālo labsajūtu un praktiskajos uzdevumos arī sajust dažādu metožu pielietojuma vērtību. Katrs interesents var piedalīties 1-3 nodarbībās. Nodarbības tiek piedāvātas 6 - pa divām paralēlām nodarbībām. Reģistrējiet savu dalību pasākumā un norādiet, kādas nodarbības varēsiet apmeklēt kā prioritāti. Ja pieļaujamais  pieteikumu skaits konkrētajās nodarbībās būts pārsniegts, mēs Jūs informēsim par iespēju apmeklēt otru paralēlo nodarbību. Ja varēsiet apmeklēt nodarbības, kuras izvēlēsieties kā prioritāti, arī saņemsiet apstiprinājumu no mums.  Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu un reģistrēšanās iespējām šeit.

Jautājumu un precizējumu gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu karjera@lu.lv.