"Emocionālās veselības diena" ir pasākums, kas veltīts zināšanu un prasmju apguvei rūpēs par savu emocionālo labsajūtu. Gan studiju process, gan profesionālās darba gaitas nereti saistās ar spriedzi un dažādām grūtībām. Kā saglabāt darba spējas, motivāciju un teicamu emocionālo labsajūtu sarežģītās dzīves situācijās? Tas reizēm ir nopietns izaicinājums. Tomēr lielā mērā atbildība par savu labsajūtu gulstas uz katra cilvēka pleciem.

"Emocionālās veselības dienā" lekcijās mēs piedāvājam teorētisku skatu uz dažādiem aspektiem, kas saistīti ar emocionālo labsajūtu. Tas paplašina izpratni par to, kas ietekmē emocionālo veselību. Savukārt nodarbībās piedāvājam iespēju praktiski izmēģināt - kādas metodes palīdz vadīt savu emocionālo stāvokli, līdz ar to palīdz uzņemties atbildību par savu emocionālo veselību.

Pasākums paredzēts LU studentiem un LU darbiniekiem. Pasākums norisinās reizi gadā. 

Nākamā "Emocionālās veselības diena" norisināsies 2023./2024. mācību gadā. 

Precīzāka informācija par pasākuma norisi sekos.