"Emocionālās veselības diena" ir pasākums, kas veltīts zināšanu un prasmju apguvei rūpēs par savu emocionālo labsajūtu. Gan studiju process, gan profesionālās darba gaitas nereti saistās ar spriedzi un dažādām grūtībām. Kā saglabāt darba spējas, motivāciju un teicamu emocionālo labsajūtu sarežģītās dzīves situācijās? Tas reizēm ir nopietns izaicinājums. Tomēr lielā mērā atbildība par savu labsajūtu gulstas uz katra cilvēka pleciem.

"Emocionālās veselības dienā" piedāvājam  lekcijas un praktiskas nodarbības par dažādām tēmām un metodēm. Nodarbību mērķis ir piedāvāt tās dalībniekiem iespēju praktiski iepazīt dažādus veidus, kā parūpēties par savu emocionālo labsajūtu un praktiskajos uzdevumos arī sajust dažādu metožu pielietojuma vērtību.

Pasākums paredzēts LU studentiem un LU darbiniekiem. 

Nākamā "Emocionālās veselības diena" norisināsies 2024./2025. studiju gadā. Precīzāka informācija sekos.