Aicinām darba tirgus ekspertus un nozaru profesionāļus dalīties pieredzē ar Latvijas Universitātes studentiem par jaunākajām tendencēm nozarē un profesijā.

Vieslekciju organizēšana studiju programmu lekciju plānu ietvarā ir aktivitāte, kas ieguvusi plašu atsaucību Latvijas Universitātē. Eksperti – uzņēmumu darbinieki – dalās šajās lekcijās savā profesionālajā pieredzē un zināšanās, veicinot studentos dziļākas izpratnes veidošanos par to, kā zināšanas tiek pielietotas praksē, kā arī ļauj fokusētāk pētīt kādas nozares tēmu vai apzināt nozīmīgākās aktualitātes. Uzņēmumiem, kuri izvirza savus ekspertus vieslekcijām, šī aktivitāte nozīmē ne vien reklāmu, tēla veidošanu un uzturēšanu, bet arī iespēju apliecināt savu sociālo korporatīvo atbildību.

Latvijas Universitātes Karjeras centrs aicina uzņēmumus pieteikt savus ekspertus un vieslekciju tēmas, rakstot uz e-pastu anda.paegle@lu.lv. Apkopotās tēmas tiks nodotas saskaņošanai attiecīgo studiju programmu veidotājiem. Katras vieslekcijas norises laiks tiek plānots individuāli, rēķinoties ar studiju plānu saturu un vieslektora iespējām.

Esam pateicīgi par atsaucību tiem, kuri jau piedalījās šajā projektā, mudinot jauniešus būt darba tirgū enerģiskiem, ideju un iniciatīvas pilniem!