LU Karjeras centrs piedāvā skolēnu klasēm iepazīties ar Latvijas Universitāti klātienē:

* uzzināt par LU studiju sistēmu un mācību programmām;
* piedalīties seminārā „Karjeras izvēle”, lai diskutētu par:  

  • karjeras izvēles vadošajiem principiem;
  • karjeras izvēles nozīmīgumu cilvēka dzīvē;
  • mītiem par karjeras, studiju virzienu un profesiju izvēli;
  • pašizziņas procesa, informācijas un pieredzes lomu karjeras un studiju programmas izvēlē;
  • karjeras un personīgajiem mērķiem, to īstenošanu. 

Kopumā seminārs ilgst apmēram 60–90 min. Lai pieteiktos informatīvajam pasākumam, lūdzam sazināties ar semināru organizētājiem:  

Dace Siliņa: LU Karjeras centra konsultante, izaugsmes veicinātāja; e-pasts: dace.silina@lu.lv,

tel. (+371) 67034410