Latvijas Universitātes studentiem prakse ir paredzēta profesionālo studiju programmās. Lielākajā daļā profesionālo studiju programmu augstskola nodrošina studentiem prakses vietas dažādos uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, ar kurām katras fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi. 

Lai uzzinātu par esošajām iespējām iziet praksi, studentam vispirms jāvēršas pie programmas vadītāja savā fakultātē.
Tajā pašā laikā studējošie ir tiesīgi arī paši izvēlēties prakses vietu, tikai tā ir jāsaskaņo ar prakses organizatoru - fakultātes atbildīgo personu prakses jautājumos.
Uz prakses laiku tiek nozīmēti divi prakses vadītāji – viens no Latvijas Universitātes puses, otrs - no uzņēmuma/iestādes/organizācijas puses.

Dekāna pilnvarots fakultātes pārstāvis - programmas prakses organizators –  atbilstoši programmas prakses nolikumam organizē prakses vietas nodrošināšanu, līgumu slēgšanu un sadarbību ar prakses vietām, programmā reģistrēto studējošo prakšu norisi un koordinē prakšu vadītāju darbu.

Darba devējam nav obligāti jāmaksā par praksē paveikto, bet reizēm darba devēji prakses piedāvājumā iekļauj arī nelielu samaksu vai arī atsevišķu izdevumu segšanu.

Meklējot praksi, var izmantot dažādus prakses meklēšanas ceļus:

 • Apskatīt interneta vietnes, kurās apkopoti jaunākie prakšu piedāvājumi – skat. LU Karjeras centra apkopotās saites.
 • Izvēloties atbilstošus atslēgvārdus, meklēt prakšu piedāvājumus Google vietnē. 
 • Apzināt interesējošos uzņēmumus un uzrakstīt tiem e-pastu, lai noskaidrotu, vai tie uzņem praktikantus.
 • Sekot tīmeklī jaunākajai informācijai par tiešsaistes karjeras izstādēm, prakšu programmām un konkursiem. Informāciju par šīm aktualitātēm var skatīt arī pie LU Karjeras centra stenda.
 • Apzināt Karjeras ceļvedī piedāvāto informāciju
   
 • Izvēloties iziet praksi ārvalstīs, piemērotas prakses vietas atrašana izvēlētajā ārvalstī parasti ir studenta atbildība. Studenta izvēlētās prakses vietas atbilstību studiju programmas prasībām izvērtē prakses organizators (konkrētajā fakultātē pilnvarota persona). 

  Saņemot apstiprinājumu par uzņemšanu praksē no prakses vietas un iegūstot akceptu izvēlētajai prakses vietai no augstskolas, tiek slēgts trīspusējs līgums starp LU, prakses vietu un studējošo. Līgums tiek slēgts atbilstoši situācijai – latviešu vai angļu valodā. Šo vienošanos, kā arī prakses vietai adresētu pavadvēstuli sagatavo lietvedis fakultātē.
 • Izlemjot iziet praksi:

  - kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  - kādā no 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā);
  - Šveicē vai Turcijā,

  ir iespēja saņemt LLP/Erasmus prakses stipendiju. 

Meklējot prakses vietu ārvalstīs, aicinām ne vien apzināt saistītās darbības jomas, iespējamos uzņēmumus un galamērķa valstis, bet arī izvēlēties drošus meklējuma avotus. Izmantojot darbā/praksē iekārtošanas firmas pakalpojumus, būtiski ir uzzināt, kuras firmas Latvijā ir tiesīgas sniegt šos pakalpojumus – skat. Nodarbinātības valsta aģentūras vietnē (NVA) .

Līdzīgi kā meklējot darbu, var izmantot dažādus PRAKSES VIETAS MEKLĒŠANAS CEĻUS:

 • Apskatīt interneta vietnes, kurās apkopoti jaunākie prakšu piedāvājumi – skat. LU Karjeras centra apkopotās saites.
   
 • Atrast un izpētīt saistošo valstu nodarbinātības dienestu mājaslapas. Nereti saites uz šo dienestu mājaslapām ir pieejamas vēstniecību vietnēs.
   
 • Izvēloties atbilstošus atslēgvārdus, meklēt prakšu piedāvājumus Google vietnē, piemēram, ievadot kādu no vārdiem internship, apprenticeship, training un vārdu, kas attiecas uz izvēlēto darbības jomu, piemēram, marketing.
   
 • Apzināt interesējošos ārvalstu uzņēmumus un uzrakstīt tiem e-pastu, lai noskaidrotu, vai tie uzņem praktikantus.
   
 • Sekot tīmeklī jaunākajai informācijai par tiešsaistes karjeras izstādēm, prakšu programmām un konkursiem. Informāciju par šīm aktualitātēm var skatīt arī pie LU Karjeras centra stenda.
   
 • Uzrunāt fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru – iespējams, fakultātei ir sadarbība ar kādu uzņēmumu/iestādi ārvalstīs par studentu prakšu nodrošināšanu.
   
 • Apskatīt ERASMUS+ prakses piedāvājumus, kas apkopoti Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē un LU Karjeras centra apkopotās saites.

Plānojot praksi, ieteicams laikus precizēt informāciju par:

 • Prakses pamatnoteikumiem – pienākumi, prasības. Būtisks ir arī jautājums par atalgojumu – darba devējam nav obligāti jāmaksā par praksē paveikto, bet reizēm darba devēji prakses piedāvājumā iekļauj arī nelielu samaksu vai arī atsevišķu izdevumu segšanu.
   
 • Prakses norises laiku un ilgumu.
   
 • Iespējamiem ceļa un uzturēšanās izdevumiem.
   
 • Darba valodu.