Lēmumi attiecībā uz karjeras sfēru var būt ļoti dažādi – šie lēmumi attiecas jau uz 9. klases skolēna izvēli, kur mācīties pēc pamatskolas beigšanas – tehnikumā, vidusskolā, arodskolā, kādā konkrētā vidusskolas novirzienā? Pārejot nākošajā izglītības līmenī, karjeras lēmumi turpinās jau apzinātākā kvalitātē – kur studēt, vai studēt un strādāt, varbūt tikai strādāt? Galvenais jautājums šajā posmā ir savas dzīves profesionālās lomas un identitātes meklēšana, kā arī mācīšanās rīkoties ar savu laiku un finansiālajiem resursiem. Karjeras lēmumu pieņemšana turpinās visu cilvēka dzīvi – kur iet strādāt; vai ir laiks mainīt nodarbošanos un darbu tieši šobrīd; vai ir īstais brīdis prasīt algas pielikumu un profesionālās atbildības paaugstināšanu; vai es varu atļauties nestrādāt? Lēmumu pieņemšana pamatā ir saistīta ar to, kādu tu iztēlojies savu dzīvi, savu darbu, darba dienu un vidi, kurā tu vēlētos strādāt. Bez tam lēmumu pieņemšana ir saistīta ar konkrētu mērķu formulēšanu un izvirzīšanu. Lielākoties tas ir laikietilpīgs process, jo ir jāizvērtē daudzi faktori.  

Posmā, kad tiek apzināta vēlme pieņemt kādu lēmumu attiecībā uz karjeru, pirmais solis būtu: noskaidrot, ko tu zini par sevi un savām iespējām.  

Sevis iepazīšanas procesā ir svarīgi apsvērt savas spējas, intereses un vērtības. Tēlaini sakot, ceļojuma laikā, ko dēvē par karjeru, intereses norādīs tavu došanās virzienu (un ir tas, ko tev patīk darīt), spējas noteiks tavu darbam veltīto laiku (un noteiks to, kas tev padosies), vērtības savukārt pateiks, vai šis ceļojums vispār ir to vērts (tās tevi motivēs konkrētam darbam, studijām). Šīs zināšanas par sevi palīdzēs tev atrast un izvēlēties arī tās jomas un vietu, kas tev derēs vislabāk. Savu iespēju apzināšanā ir vērts arī ieguldīt laiku, lai saprastu, kas tieši tev būs piemērots – ir vērts gan dažādos veidos pētīt augstskolu piedāvājumu, gan apzināt iespējamos darba devējus, pētīt tās jomas profesijas, kas tevi varētu interesēt, u.tml.. Nākamais solis ir padomāt par veidu, kā tu parasti pieņem lēmumus. Svarīgi saprast un apzināties, kā tu domā, jūties, rīkojies, pieņemot svarīgus un atbildīgus lēmumus dzīvē. Daži cilvēki lēmumus pieņem vienpersoniski, citiem ir svarīgi sarunāties un konsultēties, kāds lēmumus pieņem spontāni un intuitīvi, citam svarīgs ir ilgs domāšanas process.  

Tikai tu pats/-i zini, kādu darbu tu vēlētos veikt un kādā darba vidē tu justos labi. Lai tev būtu vieglāk pieņemt savu lēmumu, iesakām tev, izmantojot iztēli, padomāt par šādām lietām:

  • Kādu tu iztēlojies savu ideālo darba dienu – pienākumus, darba veidu, grafiku, attiecības ar kolēģiem?
  • Kādu tu iztēlojies savu darba vidi un apstākļus?
  • Kas tevi motivē strādāt konkrētā darba vietā?
  • Kādu atalgojumu tu sev vēlies?