LU Karjeras centrs sadarbībā ar LU Absolventu klubu piedāvā programmu IZGAISMO NĀKOTNI!                                           

Programmas mērķis:

LU studentu gatavošana veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus studiju programmai.  

Programmas uzdevumi:

 • paplašināt skatījumu uz darba un / vai uzņēmējdarbības iespējām savā nozarē, iepazīt  savas nozares profesijas (jeb rast atbildes uz jautājumu – ko es
  varēšu darīt pēc studiju beigām);
 • attīstīt kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi) un rakstura īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai profesionālai izaugsmei;
 • pilnveidot profesionālo mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes;
 • dot iespēju studentiem un absolventiem veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē;
 • saņemt atbalstu studiju procesā – sarežģītāku studiju tēmu apguvē, kursa darbu tēmu definēšanā u.c..

Programmas ilgums:  

no 2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam 

Dalības nosacījumi: 

 • programmas dalībnieki ir LU studenti;
   
 • vēlme gatavoties profesionālajai dzīvei papildus studiju procesam;
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu;
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, trīs kopīgās tikšanās visiem programmas dalībniekiem un regulāras tikšanās ar padomdevēju vienu reizi 1–2 mēnešos. 

Studentu ieguvumi:

 • neatsverama un unikāla pieredze, pavadot vienu mācību gadu kopā ar profesionāli un iepazīstot izvēlēto nozari;
 • kontakti ar nozares profesionāļiem, kas var sniegt atbalstu ne tikai karjeras izvēlē, bet arī studiju procesā, t. sk. kursa darbu, diplomdarbu u. c. izstrādē;
 • zināšanas par to, kā izvirzīt mēŗkus, definēt uzdevumus un sasniegt tos;
 • apliecība par dalību projektā un rekomendācijas vēstuli (ja nepieciešams).

Pieteikšanās studentiem:

 • aizpildot elektronisku pieteikuma anketu www.izgaismo.lv;
   
 • pieteikšanās tiek izsludināta septembrī;
   
 • visu dalībnieku atlase notiek, pamatojoties uz iesūtītajiem dokumentiem un pārrunām (par atbilstību un motivāciju).

Padomdevēji:

 • profesionāļi ar vismaz trīs gadu darba pieredzi profesionālajā jomā, kurā gatavojas mentorēt studentu, un augstāko izglītību šajā jomā (vēlams – LU absolventi);
 • vēlams, ka padomdevējam ir iepriekšēja pieredze citu cilvēku izaugsmes vai profesionālās attīstības veicināšanā (kā vadītājam, mentoram, prakses vadītājam vai līdzīgi);
 • vēlme nodot savu pieredzi studentiem;
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu;
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, trīs kopīgās tikšanās visiem programmas dalībniekiem un regulāras tikšanās ar pieredzes
  pārņēmēju vienu reizi 1–2 mēnešos.

Padomdevēju ieguvumi:

 • iespēja nodot tālāk savu pieredzi, ietekmēt studenta iegūtās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu;
 • apmācība un pieredze mentorējamā mērķu un uzdevumu definēšanā, veikuma un izaugsmes novērtēšanā;
   
 • iespēja iepazīties un dalīties pieredzē ar citiem profesionāļiem, kuri būs padomdevēji;
 • iespējams iegūt jaunu darbinieku.

Pieteikšanās padomdevējiem:

Pieteikšanās, sūtot savu CV un īsu motivācijas aprakstu uz epastu liga.valinka@lu.lv.

Programmas norise un termiņi:

2019. gada septembris: studentu un padomdevēju piesaiste un atlase.

2019. gada oktobris: semināri (katrai grupai atsevišķi) par programmas mērķiem, uzdevumiem, metodiku un mentorēšanas procesa pamatprincipiem.

2019./ 2020. mācību gads: regulāras padomdevēju un studentu tikšanās;

2020. gada janvāris/februāris: supervīzijas padomdevējiem un studentiem (katrai grupai atsevišķi);

2020. gada maijs/jūnija sākums: noslēguma tikšanās, rezultātu izvērtēšana.

Programmas metodiskie materiāli:

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu programmas norisi, programmā ietilpst gan semināri, kuros dalībniekiem pastāstīs par to, kā labāk veikt mentorēšanu, gan arī metodiskie materiāli.

Papildu informācija: www.izgaismo.lv