LU Karjeras centrs sadarbībā ar LU Absolventu klubu piedāvā programmu IZGAISMO NĀKOTNI!                                                      

Programmas mērķis:

LU studentu gatavošana veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus studiju programmai.  

Programmas uzdevumi:

 • paplašināt skatījumu uz darba un/ vai uzņēmējdarbības iespējām savā nozarē, iepazīt  savas nozares profesijas (jeb rast atbildes uz jautājumu - ko es varēšu darīt pēc studiju beigām),
 • attīstīt kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi) un rakstura īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai profesionālai izaugsmei,
 • pilnveidot profesionālo mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes,
 • dot iespēju studentiem un absolventiem veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē,
 • saņemt atbalstu studiju procesā – sarežģītāku studiju tēmu apguvē, kursa darbu tēmu definēšanā u.c.

Programmas ilgums:  

no 2023.gada novembra līdz 2024.gada maijam 

Dalības nosacījumi: 

 • programmas dalībnieki ir LU studenti,
   
 • vēlme gatavoties profesionālajai dzīvei papildus studiju procesam,
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu,
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, 1 supervīzijas nodarbību, noslēguma pasākumu un regulāras tikšanās ar padomdevēju 1 reizi 1 -2 mēnešos. 

Studentu ieguvumi:

 • neatsverama un unikāla pieredze, pavadot 1 mācību gadu kopā ar profesionāli un iepazīstot izvēlēto nozari,
 • kontakti ar nozares profesionāļiem, kas var sniegt atbalstu ne tikai karjeras izvēlē, bet arī studiju procesā, t.sk. kursa darbu, diplomdarbu u.c. izstrādē,
 • zināšanas par to, kā izvirzīt mērķus, definēt uzdevumus un sasniegt tos,
 • apliecība par dalību projektā un rekomendācijas vēstuli (ja nepieciešams).

Pieteikšanās studentiem:

 • aizpildot elektronisku pieteikuma anketu; 
   
 • pieteikšanās tiks izsludināta septembrī,
   
 • visu dalībnieku atlase notiks, pamatojoties uz iesūtītajiem dokumentiem un pārrunām (par atbilstību un motivāciju).

Padomdevēji:

 • profesionāļi ar vismaz 3 gadu darba pieredzi profesionālajā jomā, kurā gatavojas mentorēt studentu, un augstāko izglītību šajā jomā (vēlams – LU absolventi),
 • vēlams, ka padomdevējam ir iepriekšēja pieredze citu cilvēku izaugsmes vai profesionālās attīstības veicināšanā (kā vadītājam, mentoram, prakses vadītājam vai līdzīgi),
 • vēlme nodot savu pieredzi studentiem,
 • apņemšanās piedalīties programmā vienu mācību gadu,
 • gatavība apmeklēt visus programmas pasākumus – semināru, 1 supervīzijas nodarbību, noslēguma pasākumu un regulāras tikšanās ar studentu 1 reizi 1 - 2 mēnešos.

Padomdevēju ieguvumi:

 • iespēja nodot tālāk savu pieredzi, ietekmēt studenta iegūtās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu,
 • apmācība un pieredze mentorējamā mērķu un uzdevumu definēšanā, veikuma un izaugsmes novērtēšanā,
   
 • iespēja iepazīties un dalīties pieredzē ar citiem profesionāļiem, kuri būs padomdevēji,
 • iespējams iegūt jaunu darbinieku.

Pieteikšanās padomdevējiem:

Pieteikšanās, sūtot savu CV un īsu motivācijas aprakstu uz epastu liga.valinka@lu.lv.

Programmas norise un termiņi:

2023.g.septembris- oktobris: studentu un padomdevēju piesaiste un atlase,

2023.g. novembris ( datums tiks precizēts) seminārs studentiem un mentoriem par programmas mērķiem, uzdevumiem, metodiku. Plus par mentorēšanas procesa pamatprincipiem – mentoriem; uzdevumu izvirzīšana – studentiem. Seminārs notiks klātienē vai attālināti – atkarībā no situācijas valstī un pasaulē.

2023./ 2024. māc.g.: regulāras padomdevēju un studentu tikšanās,

2024.g. februāris: supervīzijas padomdevējiem un studentiem (katrai grupai atsevišķi),

2024.g. maijs/ jūnija sākums: noslēguma tikšanās, rezultātu izvērtēšana.

Programmas metodiskie materiāli:

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu programmas norisi, programmā ietilpst gan semināri, kuros dalībniekiem pastāstīs par to, kā labāk veikt mentorēšanu, gan arī metodiskie materiāli.

Papildus informācija: www.izgaismo.lv un www.facebook.com/izgaismo/