Reizēm cilvēki uzskata, ka karjeras izvēles jautājumi ir pašsaprotami un atbilde uz jautājumu "Kurp es došos?" uzrodas no nekurienes. Gadās, ka apjausma par nākamo karjeras soli cilvēkiem atnāk viegli un dabiski –bez piepūles. Tomēr bieži vien jautājums "Kas man tālāk jādara, lai attīstītu savu karjeru?" rada neziņu. Šādos gadījumos vērts ielāgot, ka karjeras izvēle bieži vien ir kā ceļš, kas sastāv no posmiem un konkrētām pieturām – konkrētām darbībām. Šādās reizēs iesakām gala lēmumu par nepieciešamo rīcību uz brīdi atlikt un sakoncentrēties uz izziņas jautājumiem. Sevis un pasaules izpēte un secinājumi dabiski veido vīziju par to, kādu cilvēks redz savu vēlamo karjeras ceļu un redz konkrētus soļus, kas jādara, lai tur nonāktu.

Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavotajiem ieteikumiem. 

Ja rodas interese un vajadzība konkrētos jautājumus pārrunāt ar karjeras konsultantu, sūtiet pieteikumu uz konsultāciju pa epastu karjeras@lu.lv.