Ikgadējā “Karjeras iespēju diena” norisināsies 2024. gada 12.septembrī Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, plkst.10.00-16.00

“Karjeras iespēju diena” ir ikgadēja uzņēmumu izstāde, kurā piedalās Latvijas lielākie uzņēmumi un organizācijas. Dalība "Karjeras iespēju dienā" ir darba devēju iespēja veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību, informējot studentus par pakalpojumiem, kurus uzņēmums sniedz, produktiem un tehnoloģijām, kuras attīsta. Pasākuma laikā tiks iekārtoti uzņēmumu informatīvie stendi. Izstāde būs galvenā sastapšanās vieta, kurā satikt motivētākos LU studentus, dibināt kontaktus ar potenciālajiem praktikantiem un darba ņēmējiem, kā arī nodrošināt studentus ar informāciju par darba devēju prasībām  veiksmīgai integrācijai darba tirgū.

Apmeklējot "Karjeras iespēju dienas" pasākumus, studenti varēs iepazīties ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, organizācijām, klātienē tikties un runāt ar to pārstāvjiem, uzzināt informāciju par prakses, vasaras un pastāvīgā darba iespējām. Tikšanās ar darba devējiem studentiem padziļina izpratni par pieprasītākajām prasmēm un kompetencēm mainīgajā darba tirgū.

Informācija par izstādes dalībniekiem-uzņēmumiem tiks publicēta elektroniskajā katalogā “Karjeras ceļvedis”. Katalogā studenti varēs uzzināt par uzņēmuma darba specifiku, darbiniekiem, karjeras iespējām uzņēmumā, kā arī par piedāvātajām prakses un darba vakancēm. 

Aicinām uzņēmumus pieteikt dalību "Karjeras iespēju dienā", aizpildot anketu: anketa LV , anketa ENG

Prasības “Karjeras ceļvedim” pieejamas šeit. Vizītkartes formas "Karjeras ceļvedim" pieejamas šeit: vizītkarte LV, vizītkarte ENG.  

NB! Izstādes stenda vietām ir dažādi izmēri. Uzņēmumiem, kuri pirmie pieteiksies, būs iespēja pirmajiem izvēlēties vēlamo stenda vietu un izmēru.

Kontaktinformācija: 

Tālrunis: (+371) 26158998
E-pasts: anda.paegle@lu.lv