Šī sadaļa ir veidota, lai palīdzētu noskaidrot, ar ko sākt savas karjeras iespēju un attīstības izpēti. Lai aizpildītu šo sadaļu, iesakām tev aptaujas tekstu izdrukāt.  

Izlasi katru no apgalvojumiem un atzīmē, vai tie šobrīd uz tevi attiecas („jā”) vai neattiecas („nē”).  

1. daļa – sevis izzināšana    

1.    Es apzinos lielāko daļu savas personības stipro un vājo pušu. 
2.    Es varu nosaukt vismaz 5 savas darba prasmes un spējas.  
3.    Es apzinos vērtības, kas man darbā ir svarīgas.  
4.    Es skaidri apzinos savas intereses. 
5.    Es zinu, kādai darba videi es dodu priekšroku.  

2. daļa – karjeras iespēju izpēte     

6.    Es varu nosaukt vismaz 3 man atbilstošas darbības nozares un vismaz 5 man piemērotas darba vietas.  
7.    Es varu minēt vismaz 5 darba devējus, kuri varētu pieņemt darbā darbinieku ar manu kvalifikāciju.  
8.    Es labi zinu, kādi darba pienākumi un darba saturs ir tiem cilvēkiem, kuri strādā man interesējošajā profesijā.  
9.    Esmu runājis ar vismaz 3 cilvēkiem, kuri strādā man interesējošajā profesijā.
10.  Es zinu 3 vai vairāk avotu, kur es varu iegūt informāciju par iespējamajām darba vietām, kur es gribētu strādāt.  

3. daļa – lēmumu pieņemšana  

11.   Esmu pieņēmis (-usi) lēmumu par to, kā tālāk attīstīt un pilnveidot savu karjeru.
12.   Es zinu, kā novērtēt to, vai noteikta profesija, amats un darbavieta ir man atbilstoša.
13.   Esmu pārliecināts (-a), ka esmu izvēlējies (-usies) man atbilstošu karjeras jomu.
14.   Es ik pēc laika atkārtoti izvērtēju savu karjeru un tajā izvirzītos mērķus.
15.   Es apzinos, ka nākotnē varēšu izlemt mainīt savu izvēlēto karjeras virzienu, ja es to vēlēšos.  

4. daļa – darba meklēšana un sevis prezentēšana

16.   Es labi orientējos darba piedāvājumu klāstā un spēju izdarīt izvēli par labu kādai darba vietai. 
17.   Es varu pamatot to, kāpēc esmu ieinteresēts (-a) strādāt noteiktā darba vietā un kāpēc es būtu piemērots šim darbam.
18.   Es esmu sagatavojis standartiem atbilstošu CV un protu uzrakstīt noteiktai darba vietai piemērotu motivācijas vēstuli.
19.   Es zinu, kādi ir jautājumi, kurus darba devējs varētu man uzdot darba intervijā, un domāju, ka esmu gatavs uz tiem atbildēt.
20.   Man ir padomā vairāki cilvēki, kuri varētu man palīdzēt darba meklēšanā.  

 

Datu interpretācija: ideālā variantā uz visiem apgalvojumiem ir atbildēts ar apstiprinājumu („jā”). Tas liecina par augstu personīgās kompetences līmeni karjeras attīstībā. Tomēr, izpildot šo sadaļu, var izrādīties, ka tev ir nepieciešama papildu informācija, lai gūtu pilnīgu pārliecību par saviem karjeras mērķiem. Ja kādā daļā no 5 apgalvojumiem esi ieguvis mazāk par 3 apstiprinošām atbildēm, tev derētu ieskatīties šīs sadaļas aprakstā, rekomendācijās. Tas nav nekas neparasts, ja vairākās daļās ir mazāk par 3 apstiprinošām atbildēm – tādā gadījumā iesakām tev vispirms apskatīt tās daļas aprakstu, kurā ir vismazāk apstiprinošo atbilžu.

Katras daļas aprakstu un rekomendācijas var apskatīt, uzklikšķinot uz noteiktās sadaļas nosaukuma.