Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Karjeras centra komanda
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.12.2017

Līga Valinka – psiholoģe, karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja

Līga ir ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā (LU)
un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (RSEBAA).
Ir iegūts starptautiskais personības izaugsmes trenera (kouča) sertifikāts (ICF Latvija).
Liela daļa no profesionālās dzīves ir pavadīta uzņēmējdarbības vidē,
rūpējoties par darbinieku atlasi, novērtēšanu un attīstību, kā arī par uzņēmuma
sadarbību ar Latvijas izglītības iestādēm. Līdz ar to iegūta ievērojama izpratne par to,
un īpašībām jāpiemīt dažādu profesiju cilvēkiem, ko no darbiniekiem sagaida
darba devējs, kā darbojas lielas organizācijas u.c. No 2012.gada Līga darbojas
kā karjeras konsultants un koučs, palīdzot cilvēkiem dažādos dzīves posmos
pieņemt lēmumus, kas saistīti ar personības izaugsmi, tai skaitā profesijas
izvēli un karjeras attīstību. LU Karjeras centrā Līga vada individuālās
konsultācijas, vada seminārus un organizē karjeras centra pasākumus.

Konsultē latviešu, krievu un angļu valodās.

Kontaktinformācija: liga.valinka@lu.lv; tel. (+371) 67034411

Dace Siliņa - karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja.

Kontaktinformācija: dace.silina@lu.lv; tel. (+371) 67034410

Anda Paegle - projektu vadītāja.
Nevis veiksmīgie cilvēki ir laimīgi, bet gan laimīgie ir veiksmīgi.
Andai ir ilggadēja pieredze dažādu sociālu un biznesa projektu rakstīšanā un īstenošanā,
tāpēc ir īpaši laba izpratne par to, kas ikvienam uzņēmumam un personībai ir svarīgākais,
lai sasniegtu savus mērķus.
Karjeras centrā Andas galvenajos pienākumos ietilpst Karjeras Iespēju dienu
organizēšana, sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, augstskolu un studentiem,
kā arī starptautisko projektu vadība.

Kontaktinformācija: anda.paegle@lu.lv, t.(+371)26158998