Līga Valinka – psiholoģe, karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja

Līga ir ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā (LU) un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (RSEBAA). Ir iegūts starptautiskais personības izaugsmes trenera (kouča) sertifikāts (ICF Latvija). Liela daļa no profesionālās dzīves ir pavadīta uzņēmējdarbības vidē, rūpējoties par darbinieku atlasi, novērtēšanu un attīstību, kā arī par uzņēmuma sadarbību ar Latvijas izglītības iestādēm. Līdz ar to iegūta ievērojama izpratne par to, kādām īpašībām jāpiemīt dažādu profesiju cilvēkiem, ko no darbiniekiem sagaida darba devējs, kā darbojas lielas organizācijas u. c.. No 2012. gada Līga darbojas kā karjeras konsultants un koučs, palīdzot cilvēkiem dažādos dzīves posmos pieņemt lēmumus, kas saistīti ar personības izaugsmi, tai skaitā profesijas izvēli un karjeras attīstību. LU Karjeras centrā Līga vada individuālās konsultācijas un seminārus, kā arī organizē karjeras centra pasākumus.

Konsultē latviešu, krievu un angļu valodā.

Kontaktinformācija: liga.valinka@lu.lv; tel. (+371) 67034411

 

Dace Siliņa  karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja

Dace ieguvusi psihologa (BA) un sociologa (MA) izglītību LU. Iegūtās zināšanas veiksmīgi pielietojusi tirgus, sociālo un mediju pētījumu jomā projektu vadībā, lauka darba vadībā, kā arī apmācību struktūras veidošanā un vadībā. Kopš 2009. gada praktizē kā izaugsmes veicinātājs (koučs) semināros un individuālās konsultācijās. LU Karjeras centrā Dace vada individuālās konsultācijas, seminārus un organizē karjeras centra pasākumus.

Konsultē latviešu, krievu un angļu valodā.

Kontaktinformācija: dace.silina@lu.lv; tel. (+371) 67034410

Anda Paegle  projektu vadītāja

"Nevis veiksmīgie cilvēki ir laimīgi, bet gan laimīgie ir veiksmīgi."

Andai ir ilggadēja pieredze dažādu sociālu un biznesa projektu rakstīšanā un īstenošanā, tāpēc ir īpaši laba izpratne par to, kas ikvienam uzņēmumam un personībai ir svarīgākais, lai sasniegtu savus mērķus. Karjeras centrā Andas galvenajos pienākumos ietilpst Karjeras iespēju dienu organizēšana, sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, augstskolu un studentiem, kā arī starptautisko projektu vadība.

Kontaktinformācija: anda.paegle@lu.lv, tel.(+371) 26158998