Līga Valinka – psiholoģe, karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja

Latvijas Universitātē Līga strādā kā psihologs, konsultējot studentus un darbiniekus par dažādiem emocionālas dabas jautājumiem, kā arī vada seminārus par studentiem aktuālām ar mentālo veselību saistītām tēmām. Līgai ir arī ilggadīga karjeras konsultanta un personības izaugsmes trenera (kouča) pieredze. 

Līga ir ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā (LU) un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (RSEBAA). Ir iegūts starptautiskais personības izaugsmes trenera (kouča) sertifikāts (ICF Latvija). Sertificēts psihologs konsultatīvajā psiholoģijā un  darba un organizācijas psiholoģijā. 

Konsultē latviešu, krievu un angļu valodā.

Kontaktinformācija: liga.valinka@lu.lv

   

Dace Siliņa  karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja

Dace ieguvusi psihologa (BA) un sociologa (MA) izglītību LU. Iegūtās zināšanas veiksmīgi pielietojusi tirgus, sociālo un mediju pētījumu jomā projektu vadībā, lauka darba vadībā, kā arī apmācību struktūras veidošanā un vadībā. Kopš 2009. gada praktizē kā izaugsmes veicinātājs (koučs) semināros un individuālās konsultācijās. LU Karjeras centrā Dace vada individuālās konsultācijas, seminārus un organizē karjeras centra pasākumus.

Konsultē latviešu, krievu un angļu valodā.

Kontaktinformācija: dace.silina@lu.lv; tel. (+371) 67034714

Anda Paegle  projektu vadītāja

"Nevis veiksmīgie cilvēki ir laimīgi, bet gan laimīgie ir veiksmīgi."

Andai ir ilggadēja pieredze dažādu sociālu un biznesa projektu rakstīšanā un īstenošanā, tāpēc ir īpaši laba izpratne par to, kas ikvienam uzņēmumam un personībai ir svarīgākais, lai sasniegtu savus mērķus. Karjeras centrā Andas galvenajos pienākumos ietilpst Karjeras iespēju dienu organizēšana, sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, augstskolu un studentiem, kā arī starptautisko projektu vadība.

Kontaktinformācija: anda.paegle@lu.lv, tel.(+371) 26158998