Semināra mērķis ir domāt par savas dzīves vadīšanu, par dzīves mērķiem, īpaši profesionālajiem, censties tos apzināties un nospraust, un apgūt metodes, kā tos saprast, kā definēt, kā virzīties uz to sasniegšanu. Seminārā apgūtās metodes var izmantot visu dzīvi, gan domājot par personīgiem mērķiem un pieņemot izšķirošus lēmumus, gan plānojot ikdienas darbus un uzdevumus.

Semināra ilgums: 3 stundas.

Dalībnieku skaits: maksimums 30.

Semināra cena: 340.00 EUR