Pirmie studiju mēneši LU ir interesants un emocijām piesātināts laiks. Gan mācību organizēšanas, gan satura un mācību vērtēšanas kārtība Universitātē atšķirsies no jauno studentu līdzšinējās pieredzes. Daudz kas būs atkarīgs arī no personiskās attieksmes un atdeves.

“Tāpēc vēlamies dot ieskatu gaidāmajās pārmaiņās, cerot palīdzēt studentiem ātrāk iejusties Universitātē un gūt sekmes,” tiešsaistes lekcijās piedalīties aicina LU Karjeras centra konsultante un izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa.

Tiešsaistes pasākums “Iepazīsti LU” notiks 3. septembrī. Plkst. 10.00 pasākums tiks atklāts ar lekciju “Iepazīsti savu kuratoru un mentoru”, kas ir atbalsta programma jaunajiem studentiem. LU Studiju departamenta pārstāve Mairita Krūka un LU Studentu padomes pārstāvji pastāstīs, kā pietiekties programmai, kurā vecāko kursu studenti jaunajiem studentiem sniedz palīdzīgu roku un palīdz iejusties studiju vidē.

Ikviens students vēlas, lai izvēlētās studijas būtu ne tikai interesantas, bet arī veiksmīgas. Plkst. 11.00 par dažādām mācību metodēm un stiliem un kā mācīšanās skolā atšķiras no studijām augstskolā stāstīs docente un vadošā pētniece Sanita Baranova.

Tiešsaistes pasākuma turpinājumā plkst. 12.00 LU Studentu padomes pārstāvji sniegs ieskatu E-studiju un LU informatīvajā sistēmā LUIS, kuru izmantošana būs neatņemama sastāvdaļa studiju laikā.

Plkst. 13.00 psiholoģe-konsultante Līga Valinka stāstīs par veiksmīgu iekļaušanos studiju vidē. Jaunie studenti varēs uzzināt, ar kādām dzīves pārmaiņām nāksies saskarties, uzsākot studijas, un kā veidot attiecības ar studiju biedriem.

Plkst. 14.00 par efektīvu laika plānošanu ieskatu sniegs karjeras konsultante un izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa. Viņa iepazīstinās ar laika pārvaldīšanas matricu un veiksmīgu mērķu definēšanu laika plānošanas procesā, kā arī pastāstīs par laika zagļiem.

Tiešsaistes pasākuma izskaņā Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis stāstīs par studiju procesa organizēšana maģistrantūrā. Jaunie maģistranti tiks iepazīstināti ar studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem, studiju dokumentāciju (akadēmiskajām izziņām, izziņas u.c.), finanšu atbalstu (stipendijām, kredītiem) un atbalstu studijās (konsultācijām, informatīvajiem pasākumiem).