Konflikti. To risināšana.

Semināra tēma ir konflikts un to efektīgākas risināšanas iespējas. 

Semināra pirmajā daļā runāsim teorētiski par konfliktiem, to iemesliem, konfliktu veidiem un dažādām konfliktu risināšanas stratēģijām. 

Runāsim par nepieciešamību apzināties savas stirpās un vājās personības puses konfliktu risināšanā. Runāsim par ego stāvokļu un temperamenta nozīmi komunikācijā un konfliktu risināšanā. 

Apzināsim smagākos tipiskākos aspektus, kas sarežģī konfliktu veiksmīgu atrisināšanu.

Semināra otrā daļa ir praktiska daļa.

1.Definēsim savas personības iezīmes - kā tās veicina vai neveicina ikdienas konfliktu risināšanu vai to rašanos. Iezīmēsim tos laukus, kur dalībnieks redz savas personības attīstības un transformācijas ceļu.

2.Dalīsimies pieredzē - "Mani top 3 padomi konfliktu risināšanā"

3.Apzināsimies savas vērtības - pamatojoties uz to, ka konfliktu rašanās cēloņi bieži vien ir vērtību sadursme.

4.Ar praktiskiem uzdevumiem apgūsim aktīvās klausīšanās prasmes, kas ir viens no svarīgiem aspektiem konfliktu veiksmīgā vadībā.

5.Ar praktiskiem uzdevumiem trenēsim prasmes, kas palīdz konflikta pretinieku pārvērst par sabiedroto.  

 

Semināra ilgums: 4 stundas.

Dalībnieku skaits: maksimums 20.

Semināra cena: 510.00 EUR.