Semināra mērķis ir apgūt efektīvas klausīšanās prasmes – gan teorētiski, gan ar praktiskiem uzdevumiem un diskusijām apgūt jaunas prasmes un iemaņas, lai kļūtu par labāku klausītāju, sarunu partneri un sarunas vadītāju. Seminārā pievērsīsim uzmanību gan verbālās, gan neverbālās komunikācijas nozīmei un attīstīsim verbālās un neverbālās komunikācijas prasmes. 

Semināra ilgums: 4 stundas.

Dalībnieku skaits: maksimums 30.

Semināra cena: 510.00 EUR.