Aicinām LU studentus pieteikties mentoringa programmai pie pieredzējušiem profesionāļiem!  

Programmā kā padomdevēji jeb mentori ir augstas klases profesionāļi, tai skaitā Latvijā labi zināmu uzņēmumu pārstāvji. Programma paredz regulāras studenta un mentora tikšanās, kuru laikā mentors palīdzēs studentam saprast savus profesionālos mērķus un virzīties uz tiem, iepazīt izvēlēto nozari, kā arī iepazīstinās ar darba ikdienu specialitātē, ciemojoties mentora darba vietā. Būs arī iespēja saņemt atbalstu studiju procesā, t.sk., kursa darbu, diplomdarbu u.c. izstrādē, ja nepieciešams. 

Programmas norises laiks: 2023. gada novembris - 2024. gada jūnijs.

Pieteikšanās programmai pagarināta līdz 22. oktobrim!

Uzzini vairāk www.izgaismo.lu.lv , izvēlies, kuru no padomdevējiem vēlies par savu mentoru, un piesakies! 

Programmu organizē Latvijas Universitātes Karjeras centrs sadarbībā ar LU Absolventu klubu .

Dalīties