Mārketinga projektu vadītājs darbā:

  • izstrādā un īsteno uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mārketinga stratēģiju, lai reklamētu tā produktus vai pakalpojumus un veicinātu uzņēmuma tēla atpazīstamību;
  • plāno mārketinga projektu budžetu, kontrolē projektu izpildi un pēta to efektivitāti;
  • veic tirgus izpēti un analīzi, meklē jaunus tirgus segmentus uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem;
  • pēta produktu un pakalpojumu mērķauditoriju, piemēro mārketinga pasākumus konkrētām mērķauditorijām;
  • organizē un pārrauga vizuālās/audio/video reklāmu un produktu vizuālā noformējuma veidošanu, reklāmas tekstu un saukļu sacerēšanu;
  • izvēlas efektīvākos līdzekļus un medijus, ar kuru palīdzību uzrunāt uzņēmuma esošos un potenciālos klientus;
  • piedalās uzņēmuma tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā, nodrošina uzņēmuma grafiskās identitātes ievērošanu;
  • seko konkurentu aktivitātēm un tendencēm nozarē;
  • regulāri sniedz pārskatus un prezentācijas vadībai.
Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču, pieskaņojoties mārketinga aktivitātēm, var būt darbs arī brīvdienās, svētkos vai vēlās vakara stundās; var būt izbraukumi uz mārketinga aktivitāšu vietām; ikdienas darba sastāvdaļa ir intensīva saskare ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

/Aprakstā izmantoti vietnes www.profesijupasaule.lv dati/

Ja vēlies noskaidrot savu atbilstību šai vai citām profesijām, piesakies uz karjeras konsultāciju pa epastu karjera@lu.lv

Dalīties