5. novembrī uzsākusies programmas "Izgaismo nākotni!" sadarbība starp studentiem un viņu mentoriem. Programma veidojusies kopsadarbībā starp LU Karjeras centru un LU Absolventu klubu.

Aicinājām kopā satikties studentus un viņu mentorus, lai izrunātu programmas galvenos pamatuzstādījumus un pamatmērķus, veltījām laiku, lai vairāk iepazītu vienam otru un veidotu veiksmīgu sadarbību programmas ietvaros.

Atgādinām, ka programmas "Izgaismo nākotni!" mērķi ir paplašināt skatījumu uz darba un/ vai uzņēmējdarbības iespējām savā nozarē, iepazīt  savas nozares profesijas (jeb rast atbildes uz jautājumu - ko es varēšu darīt pēc studiju beigām), attīstīt kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmi) un rakstura īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai profesionālai izaugsmei, pilnveidot profesionālo mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmes, dot iespēju studentiem un absolventiem veidot kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē, saņemt atbalstu studiju procesā – sarežģītāku studiju tēmu apguvē, kursa darbu tēmu definēšanā u.c.

Vēlēsim veiksmi gan studentiem, gan viņu mentoriem. Kopīgā sadarbība starp mentoriem un studentiem ilgs līdz 2020. gada pavasarim. 

Plašāk par programmu "Izgaismo nākotni!"

Dalīties