LU Karjeras centrs sev kā mērķi uzstāda veicināt LU studentu un absolventu veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū. Tādēļ piedāvājam un organizējam projektus un papildu iespējas, kas ļauj studentiem un absolventiem labāk iepazīties ar uzņēmumiem – potenciālajiem darba devējiem, tādējādi veidojot pēc iespējas vieglāku pāreju jauniešiem pāriet no studentu statusa uz darba ņēmēja statusu.

Esam atvērti sadarbībai ar uzņēmumiem ar mērķi sniegt iespējas un zināšanas, kas ļautu labāk iepazīt studentu vajadzības un iespējas, lai labāk izprastu nākotnes darba spēka vērtības, vajadzības un prasības, kā arī izglītotu studentus par aktualitātēm nozarē.