Karjeras iespēju diena ir ikgadēja uzņēmumu izstāde, kurā studentiem un interesentiem uzņēmumi piedāvā darba, prakses, sadarbības iespējas, dažādas aktivitātes un lekcijas. Izstāde sniedz iespēju personīgi uzrunāt interesējošos uzņēmumus, iepazīties ar to pārstāvjiem, iztaujājot par karjeras un prakses iespējām, uzņēmuma kultūru, nepieciešamajām kompetencēm, prasmēm un amatu specifiku.

"Karjeras iespēju diena 2020" norisināsies 2020. gada 22. oktobrī. Izstāde norisināsies vienlaicīgi divās ēkās – LU galvenajā ēkā un Akadēmiskā centra Zinātņu mājā.