Latvijas Universitāte aicina darba devējus pieteikties Karjeras iespēju dienai!

Ikgadējā Karjeras iespēju diena  norisināsies 2022. gada 27.oktobrī LU Lielajā aulā un Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3.

Dalība Karjeras iespēju dienā ir darba devēju iespēja veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību, informējot studentus par pakalpojumiem, kurus uzņēmums sniedz, vai produktiem, tehnoloģijām, kuras attīsta. Pasākuma laikā tiks iekārtoti uzņēmumu informatīvie stendi. Izstāde būs galvenā sastapšanās vieta, kurā satikt motivētākos LU studentus, dibināt kontaktus ar potenciālajiem praktikantiem vai darba ņēmējiem, kā arī nodrošināt studentus ar informāciju par darba devēju prasībām viņu veiksmīgai integrācijai darba tirgū.

Apmeklējot Karjeras iespēju dienas pasākumus, studenti varēs iepazīties ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, organizācijām, klātienē tikties un runāt ar to pārstāvjiem, uzzinot informāciju par prakses, vasaras un pastāvīgā darba iespējām. Tikšanās ar darba devējiem studentiem padziļina izpratni par pieprasītākajām prasmēm un kompetencēm mainīgajā darba tirgū.

Informācija par izstādes dalībniekiem-uzņēmumiem tiks publicēta speciāli izdotajā katalogā Karjeras ceļvedis un elektroniskajā katalogā. Katalogos studenti varēs uzzināt par uzņēmuma darba specifiku, tā darbiniekiem, karjeru uzņēmumā, kā arī par piedāvātajām prakses vai darba vakancēm.

Uzņēmumi aicināti pieteikties dalībai Karjeras iespēju dienā, rakstot uz anda.paegle@lu.lv.