Pētniecībai, pieredzes apmaiņa

Informācija un atbalsts pētnieku mobilitātei:

Stipendijas, granti:

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības portāls:


Sociālā tīkla platforma zinātnieku un pētnieku saziņai, pieredzes apmaiņai un izaugsmei - "ResearchGate":