Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātē no 8. līdz 12. aprīlim norisinājās pasākums "Studenta kurpēs 2019".

23.04.2019.

Pasākuma laikā vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja vienu dienu pavadīt kopā ar kādu Universitātes studentu skolēna izvēlētajā studiju programmā. «Studenta kurpēs» sniedza iespēju skolēnam piedalīties lekcijās, semināros, laboratorijas darbos, kā ar iegūt citu vērtīgu informāciju, kas var noderēt studiju programmas izvēlē un sekmēt iekļaušanos studiju vidē. Kopumā pasākumā piedalījās 549 dalībnieki.

Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz. LU studenti atzīst: «Tādi pasākumi ir brīnišķīga ideja, jo skolēniem ir ērtāk komunicēt, nekautrējoties uzdodot jautājumus cilvēkiem līdzīgā vecumā. Savukārt no mentora puses varu pateikt, ka jābūt komunikācijas spējām un vēlmei dalīties ar savām zināšanām un praktisko pieredzi”.

Pasākumu atbalsta A/S Swedbank.