Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Starptautiska pieredze Eiropas Savienības institūcijās ne tikai Briselē

30.08.2018.

Jaunieceltais Eiropas Savienības (ES) Personāla karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs aicina interesentus no Latvijas aktīvāk pieteikties unikālai starptautiskas pieredzes iegūšanai praksēs vairāk nekā 30 dažādās ES institūcijās un aģentūrās ne tikai Briselē, Luksemburgā un citās ES dalībvalstīs, bet arī praksēm Rīgā. Eiropas Komisijas (EK) apmaksātās 2019.gadā no 1.marta līdz 31.jūlijam prakses pieteikuma termiņš ir jau š.g. 31. augusts, savukārt Eiropas Parlamentā – līdz 30.novembrim.

Vai vēlaties strādāt ES iedzīvotāju labā ES institūcijās vai aģentūrās kādā no 27 ES dalībvalstīm vai citviet pasaulē kādā no 139 ES delegācijām un būt par vienu no ES iestāžu praktikantiem, kuri veic līdzīgus ikdienas uzdevumus kā ES ierēdņi, plānojot, ieviešot un uzraugot ES nozaru politikas? Esat gatavs strādāt daudzkultūru komandā un pastāvīgi uzlabot savas zināšanas, lai tās vēlāk izmantotu arī Latvijā? Jums ir iegūts vismaz bakalaura grāds?

"Lai strādātu starptautiskā vidē, jauniešiem ir ne tikai jāpārvalda ļoti labi vairākas svešvalodas, bet arī jāprot analizēt daudz dažāda veida informāciju, pielietojot kritisku domāšanu, ir jāspēj ātri pielāgoties mainīgajai darba videi un tirgus prasībām, prasmei strādāt multikulturāla vidē un īsā laika periodā sniegt radošus, ar pozitīvu ilgtermiņa ietekmi vērstus problēmas risinājumus", uzsver ES Personāla karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs. "Labas un vairāku svešvalodas zināšanas, tieši iegūtā profesionāla vidējā un augstākā izglītība,  atbilstoša darba pieredze un brīvprātīgais darbs dažādās NVO saistībā ar ES izglītības un jaunatnes politikām bija veiksmes atslēgas pamatā, lai saņemtu uzaicinājumu stažēties Eiropas Parlamentā Briselē 2009.gadā. Tā arī iesakās mana starptautiskā karjera, pašreiz strādājot teju 10 gadus 500 miljonu iedzīvotāju labā ikdienu!", atceras ES Personāla karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs.

Vairāk nekā 30 ES iestādes un aģentūras Briselē, Luksemburgā un citās ES dalībvalstīs regulāri piedāvā interesentiem apmaksātas prakses iespējas. Arī Rīgā ir iespējams interesentiem stažēties Eiropas Parlamenta (EP) Informācijas birojā (EPIB), EK pārstāvniecībā, un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē (BEREC).

Stažiera kandidātam uz apmaksātām praksēm pieteikšanās brīdī ES iestādēs un aģentūras ir jāatbilst šādiem minimāliem kritērijiem – ir diploms vai sertifikāts par iegūto augstāko izglītību (vismaz bakalaura grāds), ir pilngadīgs (vismaz 18 gadi). Kandidātiem ir ļoti labi jāpārvalda vismaz 2 no ES oficiālajām valodām (piem., angļu, franču vai vācu), un viņi nedrīkst būt iepriekš nostrādājuši ilgāk par 2 secīgiem mēnešiem kādā ES iestādē vai struktūrā. Iepriekšējā profesionālā darba pieredze ES institūcijās nav nepieciešama.

Stažieru kandidātiem ir uz katru no konkrētajiem prakses piedāvājumiem jāsagatavo īsa motivācijas vēstule un EuroPass CV, tajā norādot arī atbilstošu darba pieredzi, ja tāda ir (t.sk arī pilna laika brīvprātīgais darbs). Atkarībā no ES iestādes un aģentūras, stažieri strādā apmēram 8 stundas dienā 40 stundu nedēļā un tās piedāvā ap €1200 mēnesī uzturēšanās pabalstu sadzīves ikdienišķu izdevumu segšanai. Stažieru kandidāti var pieteikties uz vairākām potenciālām prakses vietām vienlaicīgi, kā arī atkāroti, ja kandidāts netika izvelēts attiecīgajā kārtā. ES iestādes un aģentūras stažieru atlasē var veikt īsas intervijas ar kandidātu pa tālruni. ES institūcijas savā darbā piemēro vienlīdzības iespēju principu, apkarojot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.