Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

ES mājā Rīgā Uldis Šalajevs sniegs bezmaksas vieslekciju, vadīs praktisko nodarbību par ES pastāvīgo ierēdņu EPSO testiem darbam ES institūcijās

18.05.2018.

Rīgā 2018.gada 21.maijā, pirmdien, no plkst. 15:00 līdz 17:30, Eiropas Savienības (ES) mājā ES institūciju darbinieks Briselē Uldis Šalajevs bezmaksas vieslekcijas laikā izklāstīs stratēģijas, kārtojot Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) atklāto konkursu datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vienam no EPSO testa praktiskajiem uzdevumiem – darbs grupā.

Paralēli EPSO pastāvīgo ierēdņu konkursiem, vairākas ES institūcijas un aģentūras aicina interesentus reģistrēties atklātajiem konkursiem. Piem., Komunikācijas speciālista vakancei darbam Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) Maltā - pieteikties līdz: 22.05. - un  Izcelmes valstu un tranzīta sektora (CTS) vadītāja vakancei darbam EASO (pieteikties līdz: 28.05.); Datu speciālista tiešsaistes resursu jomā vakancei Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā Īrijā (pieteikties līdz: 24.05.), u.c. EPSO regulāri rīko atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus, kuri ir talantīgi, motivēti un augsti kvalificēti savā profesionālajā jomā, izveidojot kandidātu rezerves sarakstus, no kuriem ES iestādes var pieņemt darbā pastāvīgos ierēdņus – administratorus (AD) un asistentus (AST).

Vai vēlaties strādāt ES iedzīvotāju labā ES institūcijās vai aģentūrās kādā no 28 ES dalībvalstīm vai citviet pasaulē kādā no 139 ES delegācijām un būt par vienu no ES pastāvīgajiem ierēdņiem, kurš plāno, ievieš un uzrauga ES nozaru politikas? Esat gatavs strādāt daudzkultūru komandā un pastāvīgi atjaunināt savas profesionālās zināšanas? Jums ir pieredze starptautisko attiecību, jurisprudences, tulka vai tulkotāja, komunikācijas speciālista, ekonomista, auditora, IT inženiera vai citā specialitātē? Šaubāties, vai, kad un kur var strādāt, arī ja iegūta tikai vidējā (profesionālā) izglītība un vēl nav augstākās izglītības, un darba pieredzes? Kādas perspektīvas ir augstskolu absolventiem?

Vieslekcijas laikā dažiem no klātesošajiem būs iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas darba grupas vadīšanā. Uzdevums grupā ir viens no EPSO vērtēšanas centra uzdevumiem, kur, pēc individuālas iepazīšanās ar noteikta apjoma informāciju svešvalodā, klātesošajiem jāapspriežas grupā ar vairākiem citiem dalībniekiem un jāpieņem kopīgs lēmums. Simulācijas uzdevums būs angļu valodā.

Uldis Šalajevs (Vidzemnieks no Madonas novada) ir stažējies Eiropas Parlamentā 2010.gadā un vēlāk strādājis ES diplomātiskajā dienestā (EEAS) Briselē. Kopš 2013.gada strādā Eiropas Komisijā Briselē. Viņš ir absolvējis Ērgļu arodvidusskolu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultāti un studējis Avansas Universitātē Erasmus ietvaros Nīderlandē. Ikdienā komunicē angļu, vācu, franču un krievus svešvalodās.

REĢISTRĒŠANĀS:
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus pieteikties tiešsaistē https://ej.uz/7ptg vai zvanot pa tālruni (+371) 67085446.