Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Arī šajā gadā darba devēji aicināti iesaistīties LU studentu diplomdarbu tēmu izstrādē

02.09.2014

Lai veidotu ciešāku saikni starp nozares profesionāļiem un studentiem, kā arī augstskolas speciālistiem, Latvijas Universitātes (LU) Karjeras centrs aicina uz sadarbību darba devējus, piedāvājot studentiem studiju darbu tēmas. Iniciatīvas mērķis ir rosināt studentus izstrādāt darbus par aktuālām, nozarēm un darba tirgus vajadzībām atbilstošām tēmām.

Uzsākot šo iniciatīvu, LU Karjeras centrs aptaujāja vairāk nekā 700 LU studentus un noskaidroja, ka lielākā daļa aptaujāto izvēlētos bakalaura vai maģistra pētījuma tēmu no uzņēmumu un organizāciju piedāvāto pētāmo tēmu saraksta, ja tā atbilstu studentu interesējošai jomai: „Izmantotu šādu iespēju, ja tēma būtu atbilstoši manam studiju virzienam un, ja organizācijai tiešām būtu svarīgi, ka kāds šo konkrēto jautājumu izpēta”, domā viens no aptaujātajiem  studentiem. „Nozares speciālistu rekomendētās tēmas būtu noderīga lieta. Nereti, mēģinot paši izdomāt piemērotu tēmu pētnieciskam darbam, studenti apstājas pie tā, ka nevar noformulēt, kāda būtu šī pētījuma nozīmība, kāpēc to vispār vajadzētu pētīt”, norāda cits respondents.

Aptaujātie studenti nosauca dažādas pētījumu tēmas, aptverot gandrīz visus LU pārstāvētos studiju virzienus. Respondentu domas sasaucās ar LU Karjeras centra ideju: „Vēlētos, lai studentiem ir pieejams aktualizēts rekomendējamo pētījumu tēmu saraksts! Lai piedāvātās tēmas ir virzītas uz lietišķo pielietojumu, konkrētu priekšlikumu izstrādāšanu, lai darba rezultātus svarīgu lēmumu pieņemšanai varētu iesniegt komercbankā, komercsabiedrībā vai valsts institūcijā”.

Iesaistoties LU īstenotajā iniciatīvā, darba devēji iegūs to, ka tiks izpētīta konkrētam uzņēmumam vai nozarei aktuāla un nozīmīga tēma, varēs saņemt vērtīgus pētījuma datus un to analīzi, nodibinās ciešāku saikni ar augstskolas speciālistiem, kā arī iegūs iespēju piesaistīt uzņēmumam jaunos profesionāļus.

Uzņēmums pētījuma tēmu vai pieteikt aizpildot pieteikuma anketu.

Latvijas Universitātē pārstāvētās nozares:

Pamatstudiju programmās (bakalaura un profesionālā bakalaura)

Augstākā līmeņa programmās (maģistra, profesionālā maģistra)

- Doktora studiju programmās


Papildu informācija:
LU Studentu servisa Karjeras centrs
Tālr.: 67034409, 26359190
E-pasts: kc.projekti@lu.lv