Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

ES mājā Rīgā Uldis Šalajevs sniegs bezmaksas vieslekciju, vadīs praktisko nodarbību par ES pastāvīgo ierēdņu EPSO testiem darbam ES institūcijās

29.09.2017.

Rīgā: š.g. 7.oktobrī, sestdien, no plkst. 11:00 līdz 13:30, Eiropas Savienības (ES) mājā ES institūciju darbinieks Briselē Uldis Šalajevs bezmaksas vieslekcijas laikā izklāstīs stratēģijas, kārtojot Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) atklāto konkursu datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vienam no EPSO testa praktiskajiem uzdevumiem – darbs grupā. Paralēli EPSO pastāvīgo ierēdņu konkursiem, vairākas ES institūcijas un aģentūras aicina interesentus reģistrēties atklātajiem konkursiem darbam par administratoriem (AD) Eiropas Komisijā (Galvenajā ekonomista darba grupā un Juridiskajā dienestā Briselē, pieteikties līdz š.g. 13. un 20.oktobrim), savukārt ES Padomē par pastāvīgajiem ierēdņiem – juristiem-lingvistiem darbam latviešu valodā (pieteikties līdz š.g. 28.novembrim). ES iestādes aicina arī pieteikties ekspertus plašsaziņas līdzekļu un digitālās komunikācijas jomā konkursa uz pastāvīgo ierēdņu – asistentu (AST) - vietām līdz š.g. 14.novembrim. EPSO regulāri rīko atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus, kuri ir talantīgi, motivēti un augsti kvalificēti savā profesionālajā jomā, izveidojot kandidātu rezerves sarakstus, no kuriem ES iestādes var pieņemt darbā pastāvīgos ierēdņus – administratorus (AD) un asistentus (AST).

Vai vēlaties strādāt ES iedzīvotāju labā ES institūcijās vai aģentūrās kādā no 28 ES dalībvalstīm vai citviet pasaulē kādā no 139 ES delegācijām un būt par vienu no ES pastāvīgajiem ierēdņiem, kurš plāno, ievieš un uzrauga ES nozaru politikas? Esat gatavs strādāt daudzkultūru komandā un pastāvīgi atjaunināt savas profesionālās zināšanas? Jums ir pieredze starptautisko attiecību, jurisprudences, tulka vai tulkotāja, komunikācijas speciālista, ekonomista, auditora, IT inženiera vai citā specialitātē? Šaubāties, vai, kad un kur var strādāt, arī ja iegūta tikai vidējā (profesionālā) izglītība un vēl nav augstākās izglītības, un darba pieredzes? Kādas perspektīvas ir augstskolu absolventiem?

Vieslekcijas laikā dažiem no klātesošajiem būs iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas darba grupas vadīšanā. Uzdevums grupā ir viens no EPSO vērtēšanas centra uzdevumiem, kur, pēc individuālas iepazīšanās ar noteikta apjoma informāciju svešvalodā, klātesošajiem jāapspriežas grupā ar vairākiem citiem dalībniekiem un jāpieņem kopīgs lēmums. Simulācijas uzdevums būs angļu valodā.

Uldis Šalajevs ir stažējies Eiropas Parlamentā 2010.gadā un vēlāk strādājis ES diplomātiskajā dienestā (EEAS) Briselē. Kopš 2013.gada strādā Eiropas Komisijā Briselē. U.Šalajevs ir pašreiz izsludinātā Latvijas mēroga eseju konkursa "Latvijas nākotne … Eiropā" jauniešiem vecumā līdz 35 gadiem idejas autors un tā vadītājs. Viņš ir absolvējis Ērgļu arodvidusskolu, Avansas Universitāti Nīderlandē un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultāti.

Nāciet, uzziniet par EPSO priekšatlases testiem un izmēģiniet praktisko uzdevumu darbam vairāku cilvēku grupā š.g. 7.oktobrī, sestdien, no plkst. 11:00 līdz 13:30 ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā).

REĢISTRĒŠANĀS:

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus pieteikties tiešsaistē https://goo.gl/forms/oUf4chvev7boaKYA3 vai zvanot pa tālruni (+371) 67085446.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Par EPSO datorizētiem priekšatlases daudzizvēļu testiem

Lielākajai daļai konkursu EPSO rīko datorizētus priekšatlases daudzizvēļu testus. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO priekšlikumiem. Testus vērtē ar datoru palīdzību. Atkarībā no konkursa, priekšatlases testos var būt šādi elementi:

- teksta loģiskās analīzes tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast vārdisku informāciju;

- matemātisko iemaņu tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast matemātisku informāciju;

- abstraktās domāšanas tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast attiecības starp jēdzieniem, kas neietver ne valodiskus, ne telpiskus, ne skaitliskus elementus;

- situācijas analīzes tests, kurā vērtē raksturīgu uzvedību darba vidē (atkarīgs no konkursa nolikuma);

- valodas prasmju tests(-i);

- konkrēto profesionālo prasmju tests(-i).

EPSO atklāto konkursu gaitā notiek vairāki eksāmeni, kuros kandidāti savstarpēji konkurē. Šajos konkursos var piedalīties visi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri atbilst noteiktajām prasībām. Šī procedūra sniedz visiem kandidātiem vienādas iespējas parādīt spējas un garantē uz rezultātiem balstītu atlasi, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

Nokārtojot datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus, kuri ir bezmaksas un ir pirmais solis, kandidāti tiek uzaicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kuri ilgst vienu vai divas dienas un  visticamāk Briselē vai Luksemburgā. Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par katrai pakāpei atlasāmo kandidātu skaitu. Veiksmīgi izturot 2.atlases kārtu, pēc kandidātu apliecinošo dokumentu pārbaudes, atlases komisija izveidos to atbilstošo kandidātu rezerves sarakstu katrā pakāpē, kuri vērtēšanas centra posma pārbaudījumos ieguvuši augstāko novērtējumu, līdz tiks sasniegts norādītais atlasāmo kandidātu skaits. Rezerves saraksts un tajā publicētie ierēdņu kandidātu vārdi alfabēta secībā būs pieejams visām ES institūcijām, kuras tad ir tiesīgas uzrunāt šos kandidātus darbam ES institūcijās.

Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

EPSO atlasa darbiniekus ES iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Pēc tam katra ES institūcija un aģentūra var pieņemt darbiniekus no EPSO atlasīto pretendentu vidus.

Vairāk:

- Latvijas Radio 1 raidījumā "21.gadsimta latvietis" intervija ar Uldi Šalajevu "Palīdzība tiem, kas meklē darbu Eiropas Savienības institūcijās" (07.05.2017., Ansis Bogustovs, audioieraksts)

- EPSO Atklāto konkursu reglamentējošie vispārīgie noteikumi (2015/C 070 A/01).

- Vakances darbam ES iestādēs un aģentūrās.

- Karjeras iespējas ES institūcijās

- Eiropas Savienības māja: "ES mājā 7.oktobrī lekcija par atlases konkursiem darbam ES institūcijās

JAUTĀJUMIEM:

Vieslektors Uldis Šalajevs, e-pasts: Uldis.Salajevs@gmail.com

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.