Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2.solis: INTEREŠU APZINĀŠANA UN MĒRĶU IZVIRZĪŠANA
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.10.2014.

Interese par veicamo darbu un aizrautība ir darba motivācijas nozīmīgākie faktori. Ja darbs tevi interesēs, tas sniegs lielāku gandarījumu un tu vēlēsies apgūt to pamatīgāk, vieglāk tiksi galā ar iespējamiem pārbaudījumiem un sasniegsi labākus rezultātus. Augstāki sasniegumi un gandarījuma sajūta radīs veiksmes apziņu un apmierinātību ar darbu. Ir svarīgi intereses attīstīt vispusīgi, ne tikai profesionālajā jomā, jo tās ir saistītas ar taviem tuvākiem un tālākiem dzīves mērķiem, motivāciju darboties, tiekšanos pēc noteiktām vērtībām un vidi, kas šīs vērtības ietver.

Mērķu izvirzīšana un to sasniegšana rada virzību un piepildījumu dzīvē kopumā. Svarīgi ir pašam sev pajautāt, ko vēlos sasniegt dzīvē, darbā, attiecībās.

Lai noskaidrotu, kāds varētu būt tavs piemērotākais darbs –  darbs, kurā tu varētu realizēt savas spējas un prasmes,  gūstot gandarī jumu, mēģini atbildēt uz šādiem jautājumiem.

 • Kādus mērķus tu vēlies dzīvē sasniegt?
 • Ko tu visvairāk vēlies darīt nākotnē? Kādi ir tavi resursi mērķu sasniegšanai? ƒ
 • Kā tu vēlies sevi attīstīt profesionālajā jomā?
 • Kādas vērtības dzīvē tev ir vissvarīgākās? Kā tās varētu ietekmēt tavu lēmumu par karjeras virziena izvēli?
 • Kāds darbs, tavuprāt, atbilst tavam temperamentam un raksturam? ƒ
 • Ar ko tu labprātāk strādātu – ar cilvēkiem, ar idejām vai ar praktiskām lietām?
 • Kur tu labprātāk strādātu – lielā vai mazā uzņēmumā, valsts institūcijā vai privātā firmā?
 • Kas tevi motivē darboties? ƒ
 • Vai tu vēlies strādāt kāda pakļautībā vai arī gribi būt pats sev priekšnieks?
 • Kāds darbs tev šķiet saistošāks – stabils ilgtermiņa darbs vienā darbavietā ƒdažādi darbi noteiktā jomā vai darbs dažādos specifiskos projektos? Vai tu vēlies veikt labi zināmu darbu vai ikreiz nokļūt jaunā situācijā?
 • Vai apsver iespēju strādāt ārvalstīs?
 • Cik svarīgi tev ir nepārtraukti pilnveidot savas prasmes, iemaņas un zināšanas?
 • Kas vairāk veicina tavu enerģiskumu darbā – sistemātisks darbs ierastā režīmā vai neregulārs darbs, kura izpildei ir noteikti strikti termiņi?
 • Vai tev ir vieglāk sasniegt mērķi, strādājot patstāvīgi vai kolektīvā?
 • Kādas darbības jomas, tavuprāt, tev atbilst visvairāk?
 • Vai jau esi izvēlējies darbības jomu, kurā gribi strādāt, vai arī apsver vairākas alternatīvas?
 • Vai darbs, ko tu vēlies darīt, būs saistīts ar to studiju jomu, kurā tu studē? ƒ
 • Kāda būs stratēģija, lai tu sasniegtu savus profesionālos mērķus? ƒ 

 

Kad būs apzinātas un apkopotas prasmes, intereses un vērtības, vari veltīt vairāk laika konkrētu iespēju apzināšanai. Viens no būtiskiem uzdevumiem ir noskaidrot prasības, kādas ir darba tirgū tevi interesējošā sfērā. Iespējams, ka, salīdzinot savas prasmes un spējas ar darba devēju prasībām, var atklāties nepieciešamība pilnveidot noteiktas prasmes un zināšanas. To, protams, var darīt, attīstot nepieciešamās prasmes un papildinot zināšanas, piemēram, ja trūkst svešvalodu zināšanu, var iet valodu kursos u. tml.