Karjeras tests

Latvijas Universitātes Karjeras centrs piedāvā aizpildīt Karjeras testu, kas palīdzētu izprast savas intereses un spējas. Šie ir fundamentāli svarīgi jautājumi, kuri palīdz pieņemt lēmumu par profesionālā virziena izvēli nākotnē.

Latvijas Universitāte ir klasiska tipa universitāte. Tas nozīmē, ka tajā var studēt visas klasiskās zinātņu nozares. Karjeras tests palīdz izzināt, kāda ir cilvēka pamatmotivācija dzīvē – kādas jomas un darba rutīna cilvēkam liekas saistoša. Šī informācija ir  sasaistīta ar LU fakultāšu piedāvājumu, palīdzot pietuvināties izpratnei – kura fakultāte un mācību programma cilvēkam varētu būt vispiemērotākā un vissaistošākā. Testa veidošanā izmantotas Džona Holanda (John Holland) teroētiskās nostādnes profesionālā virziena izvēlei.

Vēršam uzmanību, ka šo testu nevar izmantot kā diagnostikas līdzekli vai kā absolūtas vadlīnijas tālāko dzīves lēmumu pieņemšanai. Tests sniedz iespējamu interešu virzienu, kas varētu būt cilvēkam piemērots profesionālajā jomā. Rezultāti ir uztverami kā ieteikumi, kuri praksē jāizzina katram cilvēkam personīgi. Lai izprastu cilvēka motivāciju, spējas un intereses individuāli, aicinām pieteikties uz individuālu konsultāciju pie karjeras konsultanta LU Karjeras centrā.

Sūtiet savu pieteikumu konsultācijai pa e-pastu karjera@lu.lv.

Lai izdodas!