LU Karjeras centra speciālisti piedāvā semināru klāstu Jūsu uzņēmuma darbiniekiem. Semināru piedāvājums balstīts uz gadu gaitā uzkrātās pieredzes - kādi jautājumi aktuāli studentiem un absolventiem gan studiju, gan darba, gan personīgās dzīves vidē. 

Semināra tēmu piedāvājums ietver sevī dažādu mūsu ikdienas dzīvē nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstību. Allaž aktuālās tēmas ir laika plānošana un stresa vadība. Gan personīgajā, gan profesionālajā jomā bieži ir aktuāls jautājums par savas darbības efektivitāti - kā veiksmīgi uzstādīt un sasniegt mērķus. Tāpēc piedāvājam seminārus gan par mērķu uzstādīšanu, gan arī ievadsemināru par mērķu sasniegšanas palīgu - koučingu. Semināru piedāvājumā esam iekļāvuši arī tēmas par prasmēm, kas veicina veiksmīgu un efektīgu komunikāciju un sadarbību ar cilvēkiem. 

Jautājumos par semināru pasūtījumu un semināru norisi aicinām sazināties ar Karjeras centra speciālistiem pa epastu karjera@lu.lv.