The content of this program is intended for Latvian speakers.

Pasākums tika atklāts ar lekciju “Iepazīsti savu kuratoru un mentoru”, kas ir atbalsta programmas jaunajiem studentiem. Studiju kvalitātes nodrošināšanas nodaļas pārstāve Jana Ādmine pastāstīja par kuratoru programmu, bet LU Studentu padomes pārstāvji skaidroja, kā pieteikties programmai, kurā vecāko kursu studenti jaunajiem studentiem sniedz palīdzīgu roku un palīdz iejusties studiju vidē.

Ikviens students vēlas, lai izvēlētās studijas būtu ne tikai interesantas, bet arī veiksmīgas. Plkst.14.00 par dažādām mācību metodēm un stiliem un kā mācīšanās skolā atšķiras no studijām augstskolā stāstīja docente un vadošā pētniece Sanita Baranova.

Pasākuma turpinājumā plkst.15.00 LU Studentu padomes pārstāvji sniedza ieskatu E-studiju un LU informatīvajā sistēmā LUIS, kuru izmantošana būs neatņemama sastāvdaļa studiju laikā.

Plkst.15.30  psiholoģe Līga Valinka stāstīja par to, ar kādām emocijām un pārdzīvojumiem sastopas lielākā daļa jauniešu, uzsākot studijas un kas var palīdzēt iejusties studiju vidē labāk.

Plkst.16.00 efektīvā laika plānošanā ieskatu sniedza karjeras konsultante un izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa. Viņa iepazīstināja ar to, ka laika uztvere un laika plānošana cilvēkiem var atšķirties, kādēļ katrs citādi ir ieradis organizēt savus darba uzdevumus. Lekcijā pievērsām uzmanību darba uzdevumu definēšanas nozīmei, kā arī runājām par viltīgajiem laika zagļiem.