Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņēmumu, iestāžu prezentācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.05.2016.

Uzņēmumiem un iestādēm, kuri ir ieinteresēti sadarbībā ar Latvijas Universitāti veicināt studējošo izaugsmi un studentos saskata uzņēmuma potenciālos darbiniekus, tiek piedāvāta iespēja sagatavot un vadīt savu prezentāciju. Tajā studenti tiktu iepazīstināti ar uzņēmuma/iestādes darbības nozari, viņi iegūtu informāciju par darba iespējām un nepieciešamajām prasībām, lai strādātu/nokārtotu praksi šajā uzņēmumā/iestādē.
Šo prezentāciju mērķis, no vienas puses, ir veicināt studentu integrēšanos darba tirgū un rosināt studentus apzināt savas karjeras iespējas; no otras puses - piedāvāt iespēju uzņēmējiem papildināt savu darba komandu ar jauniem, enerģiskiem un motivētiem jauniešiem.

Ieteicamā forma prezentācijai:

  • prezentācijas ilgums: 30min-1h
  • svarīgākie jautājumi, kas būtu jāietver prezentācijā:
    - informācija par uzņēmumu, tā darbības sfēru;
    - uzņēmuma personāla atlases kritēriji;
    - piedāvājums un iespējas studentiem, kuri vēlas strādāt šajā uzņēmumā.

 

Prezentācijas laiks tiek saskaņots ar Latvijas Universitātes Karjeras centru. Ar mums var sazināties, rakstot uz kc.projekti@lu.lv.