Semināra mērķis ir mācīties atpazīt savas un citu emocijas, apzināt savas emociju vadīšanas stratēģijas un apgūt jaunas, apgūt stresa vadīšanas metodes, apzināties emocionālā stāvokļa nozīmi uz darba rezultātu un komunikāciju ar cilvēkiem. Semināra mērķis ir arī veicināt spēju uzņemties atbildību par savām emocijām un veidu, kā tās izpaužam.

Semināra pamatā ir praktiski uzdevumi, ar kuru palīdzību dalībnieki caur savu pieredzi apgūst emocionālās inteliģences aspektus, pārrunas grupā rosina plašāku izpratni par emocionālo inteliģenci un tās nozīmi starppersonu attiecībās. 

Semināra ilgums: 4 stundas.

Dalībnieku skaits: maksimums 30.

Semināra cena: 510.00 EUR.