Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktīvi studenta gadi – pamats veiksmīgai karjerai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2010

Karīna Oborune, Universitātes Avīze
Edīte Kalniņa, organizāciju psiholoģe un LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes absolvente, pārsteidz cilvēkus ar savu lielo entuziasmu un vēlmi palīdzēt citiem. Ne velti viņa par savu dzīves ceļu izvēlējās psiholoģiju un šobrīd strādā par personāla vadītāju. Edīte ir piemērs, kā cilvēks ir spējis attīstīties akadēmiskajā laukā, papildinot zināšanas dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un sasniegt to pašrealizācijas līmeni, par kuru citi var tikai sapņot.

Edīte Kalniņa pirms desmit gadiem Latvijas Universitātē ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā, pēc tam arī sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Šobrīd viņa studē doktorantūras nodaļā. Edīte ir strādājusi par personāla/personāla attīstības vadītāju tādos lielos uzņēmumos kā “Narvesen Baltija” un “Exigen Latvia”, bet šobrīd ir personāla vadītāja farmācijas uzņēmumā „GlaxoSmithKline Latvia”. Taču Edīte ir arī sabiedriski aktīva – viņa ir Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, kā arī līdzdarbojas Kopienas Iniciatīvas EQUAL programmas Uzraudzības komitejā, Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīklā, kā arī ir Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu direktorāta Vienlīdzīgo iespēju sievietēm un vīriešiem konsultatīvās komitejas locekle.

Edīte blakus studijām LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ir aktīvi iesaistījusies LU Psiholoģijas studentu asociācijā, LU Studentu Padomē un LU Senātā, kas arī bija viņas atspēriena punkts tālākai dzīvei. Viņa uzskata, ka studijas un ārpus studiju aktivitātes bija viens otru papildinošs faktors, jo universitāte sniedza zināšanas, bet kompetenci viņa ieguva iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.

- Izglītības ceļš un lielākie ieguvumi studiju laikā

Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas Universitātē psiholoģijas studiju programma bija jauna, aizraujoša joma. Edīte sāka interesēties par psihologa profesiju, un saprata, ka viņai patīk palīdzēt citiem cilvēkiem. Šodien Edīte ir apmierināta ar profesijas izvēli un personāla vadītāja amatu, līdztekus organizāciju konsultanta un personāla atlases speciālista darbiem, kas ir viens no karjeras ceļiem organizāciju psihologiem.

Atceroties studentes gadus, Edīte norādīja, ka ieguvums bija gan aktīva dalība studentu organizācijās, gan C daļas izvēles kursu apgūšana dažādās LU studiju programmās, kas papildināja pamatstudiju zināšanas. Edīte norādīja, ka studiju laikā noteikti vērtīgas bija arī vieslektoru lekcijas, un būtu labi, ja arī tagad vieslektoru skaits augtu, jo ir lielas iespējas piesaistīt vieslektorus, piemēram, izmantojot ASV Fulbraita programmu.


- Ārpusstudiju aktivitātes

Dalība studentu un jauniešu organizācijās un aktīva iesaistīšanās organizatoriskos darbos (Latvijas un Baltijas psiholoģijas studentu un profesoru vasaras skolas, pētnieciskie projekti u.c.) palīdzēja uzlabot svešvalodas un apgūt jaunas zināšanas, tādas, kā projektu vadīšanas un resursu piesaistes prasmes, kā arī izveidot kontaktu tīklu nākotnes projektiem. Viņa augstu novērtēja arī darbu Studentu Padomē, kas bija lieliska organizatoriska un sociālu jautājumu risināšanas pieredze. Studentu Padomē un LU Senātā viņa kopā ar citiem studentiem risināja tādus jautājumus, kas šodien ir atrisināti un liekas pašsaprotami, piemēram, studiju kredīti, fakultāšu pašpārvalžu izveide, studentu stipendiju paaugstināšana, bet tobrīd tas prasīja no viņiem lielu organizatorisku un pārliecināšanas darbu.


- Kāpēc personīgi viņai ir svarīgas šīs sabiedriskās aktivitātes?

Jautājot Edītei Kalniņai, kāpēc viņai bija svarīgas šīs sabiedriskās aktivitātes, Edīte atbild, ka, iesaistoties nevalstiskajās organizācijās, ir paaugstinājies viņas kompetences līmenis, viņa ieguvusi organizatoriskās prasmes un vadības iemaņas, tas palīdzēja arī veidot kontaktus, piekļūt pie noderīgas informācijas, noderēja arī profesionālajā dzīvē. Tagad viņa sekmīgi var vadīt organizāciju vai lielāku cilvēku grupu. Taču visvairāk Edīti interesē dzimumu līdztiesības jautājumi - sākot ar dzimumu stereotipiem un beidzot ar vardarbību ģimenē. Ne velti Edītes bakalaura darbs bija par dzimumu stereotipiem- kā Latvijas uzņēmumos tiek uztvertas sievietes – vadītājas. „Joprojām ir stikla sienas un griesti, kas ierobežo arī Latvijā aktīvāku sieviešu dalību ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas procesos – tikai 1/3 no uzņēmumu vadītājiem ir sievietes, bet Saeimā 18% deputātu ir sievietes”, pauda savu nostāju Edīte Kalniņa. Viņas maģistra un doktora darbs bija veltīts individuālisma un kolektīvisma tēmām, maģistra darbā fokusējoties uz aptauju/skalu adaptēšanu Latvijas kultūrvidei.


- Kur jaunieši vairāk var uzzināt par studiju un profesijas izvēles iespējam?

Taujājot Edītei Kalniņai par profesijas izvēles iespējām, viņa atbild, ka Latvijā bieži vien vidusskolēni un arī pirmā kursa studenti īsti nezina, kādas ir profesijas, iespējamie amati un karjeras ceļi uzņēmumos un kā amati atšķiras viens no otra. Tāpēc Edīte pati, tā teikt, aktīvi iesaistās „ēnu dienās”, piedāvājot prakses iespēju pat četriem studentiem, no kuriem viena meitene sekmīgi ir kļuvusi par kāda liela tirdzniecības tīkla personāla speciālisti. Edīte uzskata, ka nozīmīgas ir Karjeras dienas, arī Latvijas Universitāte rīko šādu pasākumu, kur studentiem ir iespēja tikties ar darba devējiem. Vidusskolēniem ir nozīmīgi Profesionālās karjeras izvēlēs centri, kas atrodas gandrīz visos Latvijas rajonos, jo ir iespēja iepazīties ar profesiju aprakstiem, universitāšu piedāvāto programmu klāstu. Tāpat Profesionālās karjera izvēlēs centri piedāvā individuālās konsultācijas.


- Izglītība ir pamats veiksmīgai karjerai

Mūsdienās studenti bieži vien pamet studijas, atrodot labi atalgoto darbu. Edīte uzskata, ka 1. un 2. kursā noteikti vajadzētu sevi veltīt mācību procesam, bet 3. un 4. kursā varētu meklēt darbu. Viņasprāt, darbu ar mācībām ir iespējams apvienot, tikai, galvenais, lai materiālās vērtības nav pārākas par izglītības nepieciešamību. „Studentiem bieži vien ir lielas ambīcijas, taču nav jāaizmirst, ka vajag arī ieguldīt sevī, iegūt zināšanas, apgūt  prasmes un iemaņas, jo izglītība ir pamats veiksmīgai karjerai”, saka Edīte.


- Kādi nākotnes plāni un ieceres profesionālajā dzīvē?

Nobeigumā Edīte dalījās ar saviem nākotnes plāniem. Viņa noteikti sevi redz personāla vadītājas amatā. Skatoties ilgtermiņā, Edīte varētu atgriezties akadēmiskajā vidē, jo turpina darbu pie sava promocijas darba sociālajā psiholoģijā. Edīte vēlās Latvijā attīstīt organizāciju psiholoģijas jomu un arī stiprināt šo programmu LU, tāpēc labprāt viņai to novēlēsim!

 

22.11.2007.